Εκδηλώσεις

No Event to come
  • Greek

Τεστ Βιοσυντονισμού

Diagnostika 1Με την διάγνωση μπορείτε

να προλάβετε διάφορα

προβλήματα υγείας.

Χρέωση €80

Διάρκεια 30-60 λεπτά

Κλείστε ραντεβού Τώρα!

DeVita Cosmo demo

DeVita Cosmo & Del'or

Δελτίο Τύπου

ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Γλυφάδας

DeVita-Test

de testΗ συσκευή DeVita-Test συνιστά τον αναντικατάστατο βοηθό κάθε κατόχου των συσκευών Deta-Ap και Deta-Ritm, εφόσον καταδεικνύει την ένταση και την ποιότητα του εκπεμπόμενου από τις εν λόγω συσκευές σήματος. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο και διαφωτιστικό, εάν δεν επιτεύχθηκαν πλήρως τα επιθυμητά θεραπευτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των συσκευών. Το DeVita-Test σας ενημερώνει, εάν η θεραπευτική συσκευή χρήζει επισκευής και, σε περίπτωση που δεν συντρέχει τέτοιος λόγος, η ενδεδειγμένη ενέργεια θα ήταν να αποταθείτε στον θεράποντα ιατρό σας, προκειμένου να σας προτείνει τη χρήση διαφορετικών προγραμμάτων από των ήδη εγκατεστημένων στις συσκευές.

Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής DeVita-Test είναι απλός. Απλώς την ενεργοποιείτε και την πλησιάζετε σε μία εκ των συσκευών DeVita-Ap ή DeVita-Ritm. Τότε η DeVita-Test αναγνωρίζει από μόνη της τον τύπο της συσκευής και στο πάνελ της θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη. Ταυτόχρονα θα ανάψει μία από τις τρεις ακόλουθες ενδείξεις:

  • Πράσινη ένδειξη: η εξεταζόμενη συσκευή δουλεύει κανονικά
  • Κίτρινη ένδειξη: υπάρχει σήμα αλλά όχι αρκετής ισχύος (πιθανόν χρειάζεται αλλαγή η μπαταρία στην υπό έλεγχο συσκευή)
  • Κόκκινη ένδειξη: η συσκευή δεν λειτουργεί και χρήζει επισκευής.

Book online

Human Anatomy

524865_498608043510196_1172152555_n.jpg

 

vlcsnap-00001-e0962a47a4 vlcsnap-00002-f5cd302345 vlcsnap-00003-8af4343691 vlcsnap-00004-a8ed78b696  vlcsnap-00005-3b362b9389 vlcsnap-00007-48f7910553 vlcsnap-00009-c4d350cfde vlcsnap-00013-df01d77f31 vlcsnap-00006-93cb94cc44

                       Copyright © 2013-2014. All Rights Reserved.