Άδειες κυκλοφορίας

Παρατίθενται κατωτέρω οι άδειες κυκλοφορίας που έλαβε η εταιρία Deta-Elis για τα προϊόντα της από δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Κάνετε κλικ επάνω στις άδειες για να τα δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος και να λάβετε επιπλέον πληροφορίες για την καθεμία.